Voor- en nadelen van telewerk

Sinds de uitbraak van de coronacrisis is het telewerk (thuiswerken of vanaf flexibele kantoorplekken) sterk toegenomen. Voor sommige bedrijven en instanties betekende dit een heel nieuwe arbeidsorganisatie; voor andere is het een uitbreiding van wat voordien al bestond.

Voordelen

Enerzijds biedt het telewerken onmiskenbaar een aantal voordelen:

 • meer tijd: geen verplaatsing, geen stress om de trein of bus tijdig te halen. De werkgever heeft minder woon-werkonkosten. En indirect leidt dit ook tot minder files op de weg;
 • een betere balans tussen werk en privé: je kan snel je wasmachine aanzetten of een pakje van de postbode in ontvangst nemen;
 • minder ziektemeldingen en absenteïsme;
 • geen storende factoren zoals lawaai op de werkvloer.

Nadelen

Aan het thuiswerken zijn ook nadelen verbonden:

 • een gebrek aan sociaal contact, een gevoel van eenzaamheid, burn-out;
 • het gevoel zich meer te moeten bewijzen aan de manager;
 • langer werken dan normaal;
 • slechtere samenwerking met collega’s;
 • verminderde betrokkenheid, motivatie en productiviteit;
 • rug- of nekklachten door een gebrekkige kwaliteit van de eigen infrastructuur;
 • het ontbreken van een werkruimte;
 • de eventuele zorg voor de kinderen.

Uitdagingen

Het is duidelijk dat het telewerk definitief gelanceerd is en dat deze trend zich ook na de coronacrisis zal doorzetten. Sommige werknemers werken productiever en efficiënter, voor anderen is het omgekeerde waar.

Voor leidinggevenden is het een uitdaging om duidelijke scenario’s van de streefdoelen op te stellen en deze om te zetten in een concrete aanpak.
Los van het organigram moeten talenten elkaar kunnen vinden en aanvullen, en met de juiste tools het werk optimaal kunnen uitvoeren.
Een goede communicatie is in dit verhaal van essentieel belang.

Adres
Kiliaanstraat 92 2570 Duffel
Telefoon
+32 15 63 44 72
Zoek job
Categorieën

Wij zijn de link tussen jouw talenten en een werkgever die bij je past.